Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập
Home / Thư viện ảnh / HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TUẦN 23 (Từ ngày 22/2 đến ngày 27/2) Môn Âm Nhạc và Mĩ Thuật

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TUẦN 23 (Từ ngày 22/2 đến ngày 27/2) Môn Âm Nhạc và Mĩ Thuật

Môn Âm Nhạc:
Khối 6:
https://drive.google.com/file/d/1ym9wf8R-0FuLVwvYWIthXkMuCXaqbwT3/view

Khói 7:
https://drive.google.com/file/d/11X-Zh35CaQ7SJIkd2HGFiSCQcR8TBtoh/view

Khối 8:
https://drive.google.com/file/d/1eE8c99CBzNBzhx3rsKGqQQ8Z6b1l2ePg/view

Khối 9:
https://drive.google.com/file/d/1W3wfX3Hg0d3weF0iAwUhZ-fg8ytFAkBF/view

Môn Mĩ Thuật
Khối 6:

Khối 7:
https://drive.google.com/file/d/1Fx9dfR2tgyHvS3O9q5ZrjQhmhnEBSQH6/view

Khối 8:
https://drive.google.com/file/d/1t7XIgvVSCuonzsyK9oC-qcKzgoMZBWvn/view

Khối 9:
https://drive.google.com/file/d/1qSNjxlRvDvI6dXNjzfLJGn9nboFX–xh/view?ts=60321c6c

About hahuytap

Check Also

VINH DANH HỌC SINH THI ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022

VINH DANH HỌC SINH THI ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 20 = 21