Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây

Những mẫu sơ đồ tư duy bài Chiến thắng Mtao Mxây:

1. Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây trong trích đoạn Sử thi Đăm Săn của người Ê – Đê, mẫu 1 (Chuẩn)

Bạn đang xem bài: Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây

Bạn Đang Xem: Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây

2. Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây, mẫu 2: 

3. Sơ đồ tư duy Chiến thắng Mtao Mxây, mẫu 3 (Bản vẽ của học sinh):

4. Sơ đồ tư duy nhân vật Đăm Săn, mẫu 1 (Chuẩn)

5. Sơ đồ tư duy nhân vật Đăm Săn, mẫu 2:

Xem Thêm : Silic là kim loại hay phi kim? Bài tập Hóa học lớp 9

—————-HẾT——————-

Khám phá nội dung, đặc sắc nghệ thuật của văn bản Chiến thắng Mtao M xây, bên cạnh bài Sơ đồ tư duy truyện Chiến thắng Mtao M xây, các em có thể tham khảo thêm: Đóng vai Đăm Săn kể lại đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, Tả quang cảnh nhà tù trưởng Đăm Săn sau khi chiến thắng Mtao Mxây, Phân tích vẻ đẹp của Đăm Săn trong đoạn trích chiến thắng Mtao Mxây, Phân tích đoạn cuối trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây.

Trang chủ: Thcshahuytap.edu.vn
Chuyên mục: Tổng Hợp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *