Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập
Home / Tin tức chung

Tin tức chung

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC” LẦN THỨ 17

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC” TRONG THANH, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 17 NĂM 2021 Thực hiện công văn số 350/KH-BTC và công văn số 3972/SGDĐT-VP về việc phát động cuộc thi Sáng tạo thanh …

Read More »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Công văn số 572/UBND-KGVX về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời …

Read More »

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TUẦN 23 (Từ ngày 22/2 đến ngày 27/2) Môn Âm Nhạc và Mĩ Thuật

Môn Âm Nhạc: Khối 6: https://drive.google.com/file/d/1ym9wf8R-0FuLVwvYWIthXkMuCXaqbwT3/view Khói 7: https://drive.google.com/file/d/11X-Zh35CaQ7SJIkd2HGFiSCQcR8TBtoh/view Khối 8: https://drive.google.com/file/d/1eE8c99CBzNBzhx3rsKGqQQ8Z6b1l2ePg/view Khối 9: https://drive.google.com/file/d/1W3wfX3Hg0d3weF0iAwUhZ-fg8ytFAkBF/view Môn Mĩ Thuật Khối 6: Khối 7: https://drive.google.com/file/d/1Fx9dfR2tgyHvS3O9q5ZrjQhmhnEBSQH6/view Khối 8: https://drive.google.com/file/d/1t7XIgvVSCuonzsyK9oC-qcKzgoMZBWvn/view Khối 9: https://drive.google.com/file/d/1qSNjxlRvDvI6dXNjzfLJGn9nboFX–xh/view?ts=60321c6c

Read More »